12.15

დაწყებულია საფუძვლის ჩაყრა, რომელზეც შემდეგ კიბე მოთავსდება. ხის დეტალების ფოტოდოკუმენტაცია და ფოტოგრამეტრია დასრულებულია.

ამჟამად ჩვენ კიბის ნაწილების კატალოგიზაციასა და მდგომარეობის შეფასებაზე ვმუშაობთ. ეს ანალიზი საშუალებას მოგვცემს თითოეული ნაწილის დაზიანებასთან გამკლავებაში მათი კონსერვაციისას.

11.22

კიბის დემონტაჟი დასრულდა.

ამჟამად, ჩვენ ვმუშაობთ ნაწილების გაწმენდასა და დოკუმენტირებაზე მომავალი კონსერვაციის პროცესისთვის.

11.04

პროექტი კიბე დაიწყო!

უახლოეს დღეებში დავიწყებთ დემონტაჟს და კიბის თითოეული ნაწილის დოკუმენტაციის პროცესს.
მალე გამოვაცხადებთ საჯარო ვორქშოფების სერიას, რომელიც ორიენტირებული იქნება კიბის თითოეული ნაწილის ფრთხილ კონსერვაციაზე.